VSMI Life Members

Sno Name
1 Ganesh
2 Anand Hiremath
3 Arjun Dhake
4 Basappa G. Byakod
5 Basappa Lohithaswa
6 Basavaraj Adapur
7 Basavaraj Mutnal
8 Basavaraj Ullagaddi
9 Bhimashankar Dhake
10 Bilugali M. Sundara
11 B. N Nandish
12 Chandrashekar Viruppannavar
13 G. Shankar
14 Gadigeppa Doddamani
15 Indudhar S. Hiremath
16 Jagadish Ganji
17 Jayanth R. Yale
18 K.P. Jagadish
19 Kallanaguud Nandihalli
20 Kotresh Neral
21 Mahi Mahesh
22 Mysore C. Nagaraj
23 Naga Manohar – Late
24 Prabhu Patil
25 Sadananada Murthy/Sajjan
26 Sadanand Goud
27 Shivappa Hulbanni
28 Thej Kartal
29 Vijay Virupanna
30 Vishwanath Mali
31 Manohar and Shobha Bulagannavar
32 Mahesh and Sharanemma Patil
33 Naganand and Bharathi Sulabelle
34 Ravishankar and Shyla
35 Kiran and Shaila Parvathrao
36 Jayadeva Shashidhara & Kavitha
37 Sanjeev & Sunita Mungarwadi
38 Sundaresh Yajaman
39 Prabhu & Deepa Setru
40 Gangadhar Konanahalli
41 Sudhakara & Harini Kajoor